Kontakt

Kontakt

Jan-Erik Olsson 0738373569 j-e.o@telia.com

Brodde Nilsson 0708921989 broddenilssongmail.com

Bengt Andersson 0733449229 bengta5@hotmail.com

Ansvarig för hemsidan:      Jan-Erik Olsson 0738-373569 j-e.o@telia.com

Adress Seniorernas Hus:    Regeringsgatan 7, 374 34

Tel. För anmälan till arrangemang 0702279596

Epost för anmälan och frågor: info@seniorernashus.se

SENIORERNAS HUS2