Om oss

Ensamheten bland äldre är ett av de svåraste folkhälsoproblemen i vårt samhälle. Ensamhet kan leda till såväl medicinska som psykiska hälsoproblem. Att inte ha kontakt med andra människor är förödande för många äldre. Det gäller att bryta denna ensamhet och isolering.

Därför har pensionärsföreningen SPF Bodekull i Karlshamn startat Seniorernas Hus. Här kan alla kommunens pensionärer slinka in och få en billig frukost och träffa andra. Dagstidningar finns tillgängliga. Vidare kommer det att erbjudas samhällsinformation och berikande föredrag. Några gånger i månaden kommer gamla klassiska filmer att visas. Studiecirklar kommer att genomföras inom ett stort antal ämnesområden.

Verksamheten är öppen för alla pensionärer i Karlshamn kommun. En helt ny lokal har iordningsställts på Regeringsgatan 7.